ប្រេងដូងត្រជាក់ដូងខ្មែរ១០០%
By pikap

home & garden
Posted on:
Contact: Lay Mealai
Categories:
home & garden
kitchen & dining
Location: Phum Penh
Condition:
new
Status:
In Stock
1697.693 SEREY

5.00

Mealai Lay, [13.04.21 23:13]
ដោយមានការគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកកើនឡើង ប្រេងដូងត្រជាក់ដែលគ្រប់គ្នាដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍មហាសាល ប្រើបានទាំងញាុំ លាបស្បែក ថែសម្រស់ បណ្តុះសក់ សម្រក់គីឡូ។ 
ចង់បានប្រេងដូងមានគុណខ្ពស់តំលៃសមរម្យសូមទាក់ទងមកកាន់ 017494191

There is no user review yet. Be the first user to review the product!
Write a review