ប្រេងដូងត្រជាក់ដូងខ្មែសុទ្ធ១០០%
By pikap

home & garden
Posted on:
Contact: Lay Mealai
Categories:
home & garden
kitchen & dining
Location: N/A
Condition:
new
Status:
In Stock
1555.683 SEREY

14.00

ដោយមានការគាំទ្រផលិតផលក្នុងស្រុកកើនឡើង ប្រេងដូងត្រជាក់ដែលគ្រប់គ្នាដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍មហាសាល ប្រើបានទាំងញាុំ លាបស្បែក ថែសម្រស់ បណ្តុះសក់ សម្រក់គីឡូ។ 
ចង់បានប្រេងដូងមានគុណខ្ពស់តំលៃសមរម្យសូមទាក់ទងមកកាន់ 017494191

There is no user review yet. Be the first user to review the product!
Write a review